لطفا رسید بانکی خود را به واتس اپ کلینیک ارسال کنید سپس با تلفن ۰۲۱۸۸۵۵۷۰۴۰ برای فیکس وقت خود تماس بگیرید